Website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Oost-Groningen.

Ons kerkblad: "BijEen".

zegel zwaan
  laatste update 2 april 2021.         Home  
 
Uit het kerkblad van april&mei 2021.
 • Tijd van beproeving.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Uit de brandpunten.
 • Overig nieuws.
 • ..
   
    Opgewekt uit de dood.  
   

  "Maar hij zei tegen hen: "Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man van Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd." (Mc. 16,6))

  Een nichtje van mij, net 45 geworden, heeft een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze kreeg palliatieve behandelingen die gericht zijn op het verkleinen van de tumor. Maar ze kunnen inmiddels niet veel meer voor haar doen. Als ze er straks niet meer is, zullen haar kinderen, tieners die in het voortgezet onderwijs zitten, geen moeder meer hebben. Ze vindt het vreselijk jammer dat ze er niet bij is wanneer ze hun diploma's halen en een vriendje en vriendinnetje krijgen. Haar partner weet dat hij het best zal redden als ze met hun drieŽn verder moeten, maar het is onverdraaglijk om haar te moeten missen. Het is hard wanneer iemand die nog zo jong is, moet sterven.
  De dood hoort onmiskenbaar bij het leven. We worden geboren en gaan na zekere tijd allemaal dood, dat is een natuurlijk gegeven. Wanneer men oud is, kan men zich er bij neerleggen, al is ook dan het verdriet en gemis bij wie achterblijven voelbaar. De dood is gewoon een onwelkome gast. Wellicht komt het daardoor dat wij mensen een sterk verlangen of vermoeden hebben, dat het met de dood niet afgelopen is. In alle godsdiensten zien we dat terug, het geloof in een vorm van eeuwig leven, in een hiernamaals. Dat komen we tegen in het christendom, en evenzeer in het jodendom waarin het is geworteld.

  Voor de volgelingen van Jezus zal het eveneens zwaar zijn geweest om te accepteren dat hun meester stierf. Wat het erger maakt is dat hij een onrechtvaardige dood sterft. Hij die helend en genezend rondging en de mensen hoop voor de toekomst gaf, werd als een misdadiger gekruisigd. Ook de vrouwen die na de sabbat, op de eerste dag van de week, naar het graf van Jezus gingen om zijn lichaam te balsemen zoals volgens de joodse traditie voorgeschreven, zullen ontgoocheld zijn geweest. In het vroege ochtendlicht deden ze hun droeve plicht. Het is goed te begrijpen, wanneer ze bij het graf worden verrast door een in het wit geklede jongeman die hun vertelt dat Jezus daar niet meer ligt en is opgewekt uit de dood, dat ze vol angst de benen nemen en hun mond houden over wat hun is overkomen. De evangelist Marcus laat duidelijk uitkomen hoe onvoorstelbaar het is wat er die morgen plaatsvond. Het is de apotheose van wat er in de dagen vooraf was gebeurd. Op de avond dat Jezus werd gearresteerd, werd berecht en ter dood werd veroordeeld, gebruikte hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd. Ze herdachten hoe God zijn volk had laten wegtrekken uit Egypte, het land van de slavernij. Hoe hij hen door de zee heen naar de overkant bracht en met hen een verbond sloot bij de SinaÔ. Hoe hij zijn volk door de woestijn liet rondzwerven om op hem te leren vertrouwen dat ze zouden aankomen in het land dat hij hun had beloofd.

  Na de maaltijd betrok Jezus de uittocht en doortocht van zijn volk op weg naar het nieuwe land op wat hem zelf te wachten stond. Jezus maakte hen duidelijk dat hij zou moeten sterven om allen die in hem geloven door de dood heen voor te gaan naar het nieuwe leven. Brood en beker bestempelde hij als teken van zijn dood, dat moesten zij voortaan eten en drinken als teken van het nieuwe verbond tussen God en mensen. Ten slotte sprak Jezus over wat dit met hen zou gaan doen. Als schapen van wie de herder wordt gedood zouden zijn leerlingen worden uiteengedreven, maar nadat hij uit de dood zou zijn opgewekt, zouden ze hem terugzien in Galilea. In de landstreek waar het allemaal begonnen was, waar hij zijn leerlingen had geworven en onderwezen, zouden ze worden bevestigd in hun geloof.
  Uiteindelijk is dat wat er volgens de evangeliŽn is gebeurd, de gelovigen van het eerste uur hebben de uit de dood opgestane Heer werkelijk ontmoet. Of dat nu in Galilea was of in Jeruzalem, daarover loopt de berichtgeving uiteen. Tot die tijd wilden ze er moeilijk aan dat het waar was wat degenen aan wie hij eerder was verschenen hun vertelden. Na het zien van de opgestane Heer gingen zijn leerlingen op pad om aan iedereen het goede nieuws door te geven. Die boodschap, dat het mogelijk is dat de dood geen macht meer over ons heeft, is nog altijd actueel. Van onze twijfel en ongeloof en van wat ons benauwt, beangstigt en gevangen houdt worden we verlost wanneer we ons door de opgestane Heer zelf laten overtuigen. Dan wordt het werkelijk Pasen.

  Ds. Simon Rienstra, uw pastor.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  "De Heer is waar opgestaan"

  Met Pasen breekt een
  nieuwe wereld aan:
  met man en macht is het
  voortaan
  gedaan.
  Maar vrouwen horen:
  weest gij
  niet bevreesd.
  De zachte krachten
  krijgen nu
  vrij baan:
  geloof
  en hoop
  en liefde
  die het wagen
  om door woestijnen heen
  van duizend vragen
  van dag
  tot dag
  vrijmoedig
  voort te gaan.
  Omdat ze ginds
  een land van licht
  zien dagen.

  Hans Mudde
  (Uit: Vastenkalender 2019)  ..

  Uit het Liedboek:

  Fluister het mij in, heilige Geest:
  ik zal het goede denken.
  Spoor me aan, heilige Geest:
  ik zal het goede doen.
  Verlok me, heilige Geest:
  ik zal het goede zoeken.
  Geef me kracht, heilige Geest:
  ik zal het goede vasthouden.
  Bescherm met heilige Geest:
  ik zal het goede nooit verliezen.

  (Liedboek pag. 1158)
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Van de voorzitter:

  Elke kerkenraadsvergadering staat de coronaontwikkeling op de agenda.
  Wat is de beste tijd om weer met kerkdiensten te beginnen.
  De Protestantse kerk heeft hierover een protocol opgesteld.
  Het advies is om zoveel mogelijk online kerkdiensten te organiseren en wil men toch samen komen dat dat met maximaal 30 personen is, voldoende afstand van elkaar houdt en een gebruiksplan voor het kerkgebouw op te stellen.
  Iedere kerkenraad kan echter haar eigen verantwoordelijkheid nemen, maar verstandig is om het protocol te volgen en dat doen we dan ook.
  In principe kunnen we als gemeente aan de voorwaarden voldoen.
  Er zijn voor de kerken die wij voor de kerkdiensten gebruiken gebruiksplannen gemaakt die we in de zomer van 2020 gehanteerd hebben. Maar bij de strengere maatregelen in het najaar van 2020 hebben we toch besloten om de kerkdiensten niet te houden.
  Ons ledenbestand bestaat nu eenmaal voor het meerdere uit de kwetsbare groep ouderen. Nu vaccinaties gehouden worden en er licht aan de horizon verschijnt rijst ook binnen de kerkenraad de vraag: "kunnen we weer kerkdiensten houden?"
  Besloten is om in elk geval vanaf mei weer een lijstje met kerkdiensten op te nemen in dit kerkblad, zodat u er rekening mee kunt houden.
  Uiteraard is het nog onder voorbehoud. We stellen u op de hoogte en mocht u voor de eerste dienst op 2 mei geen bericht hebben gehad neem dan even contact op met ťťn van de kerkenraadsleden (of kijk op onze website).

  De ledenadministraties van de afzonderlijke gemeenten zijn nu samengevoegd.
  Onze gemeente kent nu aan doopleden en belijdende leden een aantal van 194. Naast die leden zijn er nog een aantal belangstellende leden wat het totaal aan geregistreerden op 265 brengt. Zoals bekend is zullen daar leden bij zitten waar we geen contact mee hebben. In de loop der tijd zullen we daar aandacht aan gaan schenken.
  We maken gebruik van de landelijke ledenadministratie, de LRP.
  Daarmee is het overzicht altijd compleet, omdat verhuizingen, in- en uitschrijvingen, overlijden automatisch in het systeem wordt verwerkt.
  De genoemde aantallen is dus een moment opname.
  Ondergetekende is de ledenadministrateur. Mocht u vragen hebben over uw lidmaatschap dan kunt u contact met hem opnemen. Uiteraard moet we voldoen aan de privacywetgeving en kunnen daarom zonder toestemming geen informatie over andere geregistreerden geven.

  Hemmo Poppen.


  Van de secretaris:

  Eigenlijk is er niet zoveel te vertellen.
  De ledenadministratie (LRP) is landelijk geregeld door via Internet kontakt te maken met het LRP-systeem van de PKN. Per gemeente kun je dit bijhouden. Inmiddels zijn de gegevens van onze drie afzonderlijke gemeenten samengevoegd tot 1 bestand.

  Ook het financieel systeem (FRIS) werkt via internet.
  Wij moeten voor elk kalenderjaar onze begroting hier indienen en na het kalenderjaar het jaaroverzicht.
  Wij dienen de jaarcijfers over 2020 nog als aparte gemeentes in.
  Per ingaande van 2021 doen we dat als ELG-Oost-Groningen.

  Ed Donga.  Van de kerkrentmeesters:

  Wij hebben de laatste maanden geen kerkdiensten meer en we missen dus ook de kollekte inkomsten.
  U kunt natuurlijk altijd iets overmaken naar een van onze rekeningen.
  Dit geldt zeker ook voor de diaconie, want de diaconale doelen zijn erg belangrijk.
  Ook dit kerkblad "BijEen" kost geld om te laten drukken en te versturen en u mag uw bijdrage hiervoor ook overmaken.


  Bankrekeningen:

  Voor de ELG-Oost-Groningen hebben we besloten om de bankrekeningen van ELG-Pekela/Winschoten aan te houden.
  Alleen de benaming is aangepast.

  Het is nu:
  Kerkrentmeester Evangelisch-Lutherse Oost-Groningen:
  NL42INGB 0001 3784 10

  Diaconie ELG Oost-Groningen:
  NL35INGB 0003 6377 63

  U kunt dit aanpassen in uw bankoverschrijvingen.

  De lopende rekeningen van ELG-Stadskanaal en ELG Wildervank/Veendam blijven dit jaar nog actief, maar zullen aan het eind van het jaar gestopt worden.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de brandpunten.  
   

  Uit Pekela/Winschoten:

  Verjaardagen van 70 plussers:
  2 apr 80 jaar: mevr. T.Kenter-Schoonhoven
  3 apr 78 jaar: dhr. A.Kuiper
  7 apr 77 jaar: dhr. M.B.Zaadhof
  20 apr 82 jaar: mevr. H.van der Molen-van der Kruk
  23 apr 86 jaar: mevr. H.Will
  10 mei 74 jaar: mevr. A.Koerts-Schotema
  21 mei 84 jaar: mevr. H.E. de Visser-Kuiper
  23 mei 92 jaar: dhr. F.Julius


  We wensen allen een mooie verjaardag en met Gods zegen nog vele jaren toe.

  Hemmo Poppen


  Uit Stadskanaal:

  Verjaardagen 70+
  22 apr 84 jaar: dhr. P. Teijl
  24 apr 94 jaar: mw. E.J. Schuth-Roelsema
  30 apr 80 jaar: mw. L.J. Spanjersberg
  06 mei 93 jaar: mw. G. Eleveld-Laan
  09 mei 73 jaar: dhr. G. Haak
  23 mei 74 jaar: mw. G. Kamst-Kanning

  Wij feliciteren u van harte en wensen u Gods onmisbare zegen en een fijne dag met uw familie en vrienden.
  GK


  Uit Wildervank/Veendam:

  Verjaardagen 70+
  16 apr 76 jaar: mevr. D.J ten Hoorn-van Heuvelen
  27 apr 78 jaar: mevr. Tap-Hakkenes
  12 mei 71 jaar: mevr. Pool-Fuchs
  16 mei 81 jaar: dhr. Tap

  Fred.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Overig nieuws.  
   

  Nieuws van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela.

  Verbouwing:

  Wij hebben deze week een vergadering gehad als werkgroep (H. Westers, H. Poppen, A. Bos en ondergetekende) met de architect. De offertes waren binnen van 3 aannemers.
  Wij hebben onze voorkeur uitgesproken en de architect zal contact opnemen met de aannemer.
  De definitieve gunning is er dus nog niet, maar als alles meezit en de materialen vlot geleverd kunnen worden, kan begin mei begonnen worden met het echte werk.
  Voor die tijd moet er nog heel veel opgeruimd worden en de ruimte onder het orgel moet leeg. Vele handen maken licht werk en wij doen hierbij een oproep aan alle lezers om u als vrijwilliger te melden om de kerkenraad en de Stichting te komen helpen met het inpakken en opruimen van de spullen.

  Ook moeten 2 banken aan beide kanten losgemaakt worden om ruimte te maken en die moeten elders ergens bewaard worden.
  Door zelfwerkzaamheid besparen we zo ook heel wat geld met elkaar.
  Wij hopen op uw medewerking. Wij bellen u als we een datum hebben.

  NL Doet:
  Wij hebben ons opgegeven bij het Oranjefonds voor NL Doet.
  Dit landelijk evenement zou eerst in maart plaatsvinden maar i.v.m Corona is het verplaatst naar vrijdag 28 en zaterdag 29 mei 2021.
  Wij hebben besloten om een buitenevenement te houden. Dit leek ons de veiligste optie.
  Wij zijn van plan om op vrijdagmiddag 28 mei een nieuwe heg aan te planten in het hof.
  Aanvang van de werkzaamheden 28 mei om 13.30 uur. Voor koffie/thee en iets lekkers zorgen de mensen van de Stichting. Voor materiaal wordt ook gezorgd.
  Geef u op bij Anja Bos of Ria Engels. Wij willen graag hulp.
  Wij moeten in de gaten houden dat het niet te druk wordt en dat het overzichtelijk blijft en veilig voor de vrijwilligers. Wij houden samen de Covid maatregelen in acht.

  Op zaterdag 29 mei willen we een open middag houden op de begraafplaats vanaf 13.30 uur.
  Een ieder die familiegraven op de begraafplaats heeft, willen wij uitnodigen om samen met een groep vrijwilligers de boel netjes te maken. Schoonmaken, planten verzorgen, graven die beschadigd zijn opknappen, noem maar op.
  Samen doe je meer en voor koffie en thee wordt gezorgd. Bovendien is er deskundige hulp aanwezig als je b.v. niet weet hoe je een karweitje het beste aan moet pakken. Materiaal, water, emmers en schoonmaakmiddelen zijn aanwezig, maar het is natuurlijk ook handig als je zelf wat meeneemt.
  Dit is ook de kans, om voor meerdere familieleden het graf netjes te maken. Zo houden wij de begraafplaats samen netjes en verzorgd. Sommige graven wordt al jaren niets aan gedaan helaas. Ook al hebt u geen graven, maar lijkt het u leuk om mee te helpen. Iedereen is welkom.
  Het is goed om elkaar weer eens te zien na zo'n lange tijd. Goed ook voor de gemeenschapszin.

  Werk genoeg op de begraafplaats! Noteer de data: 28 en 29 mei
  Opgave bij Anja Bos en Ria Engels; telefoonnummers staan bij de adresgegevens.

  Namens het bestuur van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela,
  Ria Engels en Anja Bos.


  Nieuws van de Stichting Garudahouse Bali.

  We verruilen Stadskanaal, om ons nog meer in te zetten voor onze meisjes van het Garuda House Bali.

  Wie het kerkblad regelmatig leest, heeft inmiddels vernomen dat Jeroen en ik voor langere tijd naar Bali gaan. Midden in de corona tijd kwam het besluit om Stadskanaal achter ons te laten en het project op Bali uit te gaan breiden.
  Een droom die voor ons uitkomt. Maar tegelijkertijd realiseren we ons heel goed wat we achterlaten. Onze familie en vrienden. Maar ook jullie, de fijne en gezellige groep van de kerk. De kerk waar ik opgegroeid ben en waar Jeroen 21 jaar geleden met mij mee kwam.

  Zoals jullie weten gaan we elk jaar naar Bali om de meisjes van het Garuda House te bezoeken. We genieten daar enorm van. Al een aantal jaren spraken wij er over om het project uit te gaan breiden, om nog meer meisjes te helpen op goede educatie en te werken aan hun toekomst.
  Midden in de corona crisis, toen iedereen thuis zat, kwam bij ons de vraag of wij voor langere tijd naar Bali willen om het project uit te breiden. Samen met het bestuur van Batu Foundation bespraken we de mogelijkheden om nog meer meisjes te kunnen helpen. We willen hierbij een community centrum opbouwen, zodat de meisjes meer les krijgen in de Engelse taal. Maar waar er ook ruimte is voor plezier om theater en danslessen te gaan geven. Daarnaast willen we werk en leerplekken creŽren, zodat we de meisjes nog meer kennis kunnen geven voordat zij later aan het werk gaan.

  Vorig jaar bespraken we dit allemaal en wisten we ook dat we naar Bali konden vliegen op een business visa. We begonnen met opruimen van ons huis en spraken met Gertjan en Suze af dat zij in ons huis kwamen wonen. Alles was geregeld en per 1 maart moesten we ons huis uit. Want tja, Gertjan en Suze moesten ook per die datum uit hun huis. Maar helaas, Jeroen en ik zijn nog niet op weg naar Bali. Door de huidige situatie worden er geen business visa afgegeven en komen we het land niet binnen. Het is afwachten. Maar we hebben een dak boven ons hoofd en vermaken ons prima.
  Zodra het kan vliegen we naar Bali en begint ons nieuwe avontuur. Dan mogen we eindelijk onze meisjes weer terug zien en gaan we voor hun aan het werk. Wij hebben er zin in en we blijven jullie natuurlijk op de hoogte houden door onze verhalen te vertellen in dit kerkblad.

  Lieve groet, Ivette

  Verbouw kerk Pekela:

  Binnenkort zal er een aanvang worden genomen voor de verbouw van de kerk in Pekela.
  Onder het orgelbalkon zal een ruimte worden gemaakt voor een toilet, consistoriekamer en algemene ruimte met een keukenvoorziening.

  Er waren drie aannemers in beeld die prijsopgaaf hebben gedaan waarbij de keus op bouwbedrijf Blokzijl uit Blijham is gevallen.
  De werkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden in beslag nemen waarbij de kerk niet of slecht beperkt alleen in noodgevallen gebruikt kan worden.
  Het werk wordt begeleid door het architectenburo KR8achitecten uit Borger.

  Na de aanpak aan de binnenzijde zal ook zo spoedig mogelijk de buitenzijde ne dan voornamelijk het dak aangepakt worden. De kerk staat er dan weer prima bij en kunnen we als gemeente in overleg met de nieuwe eigenaar, stichting Luthers erfgoed Pekela gebruik gaan maken van het gebouw.
  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga